Förmågan att genomföra

Ett inredningsuppdrag börjar ofta med en tanke om förändring, en skiss eller en dröm att skapa något nytt. Oavsett vilket har vi på Salt & Mortel kunskapen, verktygen och framförallt rätt människor att realisera detta till ett färdigställt projekt.

Dedikerad personal – starka partner

Exemplen är många många där det som verkat omöjligt blivit verklighet och genom åren har vi tillsammans med våra kunder och partner genomfört fanstastiska inredningsuppdrag där alla inblandade blivit nöjda med slutresultatet.

En avgörande faktor till att Salt & Mortel lyckats så bra är att vi har ett team av människor som är av yttersta rang och därtill ett nätverk av leverantörer som alltid levererar högsta kvalitet.

ENGAGEMANG 

Varje kund och projekt är unikt vilket är en naturlig del av förutsättningarna när vi sätter upp ett projekt.

Just därför är det självklart och oerhört viktigt att  omgående involvera er som kund och skapa ett engagemang som följer hela projektet från början till slut.

En engagerad kund ser vi som en  given och nödvändig del av projektet.

STRATEGI 

Utifrån önskemål,  drömmar och förutsättningar sätter vi upp noggran gemonförandeplan där alla aktiviteter och resurser sätts in  en tidslinje som alla är överens om.

Förutom att ni får ett team av absolut toppklass så får ni också ett kontrollerat och kvalitetssäkrat projekt från idé och analys till genomförande och överlämnande. 

PASSION

På Salt & Mortel förverkligar vi drömmar, även kanske just era?

Det är med stor kärlek till vårt yrke och glödande passion som vi hjälper våra kunder från drömmar till färdig leverans.
Vi är oerhört tacksamma för att det genom åren blivit en ansenlig mängd väl genomförda projekt och nöjda kunder.

Ovanstående är viktiga faktorer för oss och samtidigt en garanti för er som kund att Salt & Mortel är rätt partner att driva projektet från början till slut med ett optimalt resultat.
Salt & Mortel tar er genom utmaningar och tillsammans förverkligar vi era drömmar.

Salt & Mortels arbets- och processmodell 

Lyssna & Analysera

Här går vi noggrant igenom era tankar och önskemål för att på tidigt stadie få grepp om vilka utmaningar som väntar. Vi håller inte alltid med men gör alltid vårt yttersta för att era önskemål ska bli verklighet.

Just detta steg bedömer vi som det viktigaste för ett hållbart projekt.

Ta fram en plan 

Nu går vi in i planeringsfasen där vi princip simulererar hela projektet och sätter det i en tidsplan där alla aktiviteter, kostnader och resurser placeras.
Givetvis i samverkan med kund.

Denna fas är kritiskt viktig för att inte tappa tid i projektet pga t.ex. personaltapp, sena tillstånd eller materialbrist.

Genomföra

Äntligen igång, nu testas om vi gjort föregående steg korrekt.

Det är full fart från första stund och det hårda arbetet är igång.

Denna fas sätter höga krav på projektledning och koordinering. Rätt personal och material i rätt tid.

Leverera

Det är nu vi får kvitto och bevis på att vi tagit oss igenom alla utmaningar och följt projektplanen så att vi kan lämna ett godkännt och färdigt projekt

Här infrias vår passion & kärlek till jobbet och våra kunders drömmar blir än en gång förverkligade.

Några av våra kunder