KVALITET

På Salt & Mortel är kvalitetsarbetet en del av den vardagliga verksamheten.
Att ständigt söka förbättringar på kvalitén blir då en röd tråd som hjälper oss att leverera de absolut bästa produkterna och tjänsterna på marknaden, något vi lyckats med under många år.

Vårt kvalitetsarbete följer ISO 9001 och därtill försöker vi alltid att möta gängse bransch direktiv.

Kvalitetsarbete är en hörnsten i vår verksamhet och en förutsättning för att kunna leverera det yttersta till våra kunder.

Belöningen mäts i nöjda medarbetare och bra affärer för så väl våra kunder som företaget.

MILJÖ

Vi  strävar efter ett sunt miljötänkande och att på bästa möjliga sätt värna om miljön nu och i framtiden, ett arbetet som vägs och förenas med våra kunders krav och önskemål.

Vad är tekniskt möjligt? ekonomiskt försvarbart? och ekologiskt motiverat? För att klara av detta jobbar vi enligt ISO 14001 och jobbar med leverantörer som delar vår uppfattning om ett sunt miljöarbete.

Salt & Mortel med personal värnar om miljö och natur samt arbetar aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet.

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. 

På Salt & Mortel har vi rutiner som säkerställer att personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt. 

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.